top of page
  • Writer's pictureAnkie Petersen

Now out: Future Proof!

In may 2018 my first in-print publication came out at Matrijs Publisher in Utrecht. The result of 6 months research, editing and writing all together in one beautifull book. Here's a little summary in Dutch!


Een nazi-kazerne als internationaal vredespaleis. Een monumentale energiecentrale als uitvaartcentrum. Een grijze kantoorkolos als bordeel. De Week van het Lege Gebouw heeft zich bewezen als snelkookpan voor onorthodoxe herbestemmingsplannen. Sinds 2013 werken jaarlijks interdisciplinaire teams een week lang op locatie aan een actuele herbestemmingsopgave in Nederland. In deze tijdelijke ‘school’ krijgen studenten onder begeleiding van docenten en praktijkdeskundigen de kans om het herbestemmingsvak te doorgronden en mede vorm te geven. 

In deze lustrumpublicatie van de Week van het Lege Gebouw worden de lessons learned van de afgelopen vijf edities geplaatst in de actuele herbestemmingspraktijk. Verschillende auteurs beschrijven de dynamiek voor, tijdens en na de crisis in de vastgoedsector en de impact daarvan op onze omgang met leegstaand erfgoed en op de positie van betrokken professionals. Andere auteurs reflecteren op de vorming van een interdisciplinair vak en de wijze waarop onderwijsinstellingen hierop inspelen. Het is een bundeling van uiteenlopende observaties van en onconventionele scenario’s voor herbestemming in Nederland, afkomstig van door de wol geverfde professionals en jonge honden die nu samen aan het roer staan.Met bijdragen van onder andere: diverse onderwijsinstellingen, het Herbestemmingsteam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksvastgoedbedrijf, CONSULT van AM RED, Platform VOER en oud-deelnemers. 

Uitgave in samenwerking met: CLUE +/ De Vrije Universtiteit


Want a copy? https://www.matrijs.com/Future-proof-Nieuw-vakmanschap-in-herbestemming.html


14 views0 comments
bottom of page